Referenties

 • Martine Klaucke, Centrada manager wonen - Centrada

  ‘Mede dankzij de inzet van René van der Kruk zijn de huurachterstanden bij Centrada gehalveerd. René heeft de implementatie van ons nieuwe incassoproces gecoördineerd. Hij gelooft in een persoonlijke aanpak en zorgde ervoor dat deze benadering binnen het team nog hoger op de agenda kwam. De aanpak is succesvol en we zijn blij met het resultaat. René is gedreven, heeft een groot netwerk en beschikt over veel kennis op het gebied van huurincasso. Ik zou hem daarom zeker bij andere woningbouwstichtingen aanbevelen.’

   

  Centrada is een woonstichting in Lelystad met bijna 9.000 verhuureenheden. ‘Bij alles wat we doen stellen we de klant centraal. We werken daarbij actief samen met onze klanten, de gemeente en andere partners. Ons motto is dan ook: samenwerken aan wonen’.

 • Paul Velzen, Openbaar Belang manager financiën - www.openbaarbelang.nl

  ‘René van der Kruk van Blue Finance heeft gedurende een aantal maanden een zieke huurincassomedewerker vervangen. Dit deed hij uitstekend. Hij beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van huurincasso bij woningbouwcorporaties, heeft een hands-on mentaliteit, was bekend met ons automatiseringssysteem en adviseerde ons onder andere over hoe we prestatieafspraken konden maken met deurwaarders. Dankzij de frisse en kritische blik van René van der Kruk hebben wij onze organisatie verder kunnen optimaliseren.’

   

  Openbaar Belang is de oudste woningcorporatie van de stad Zwolle en heeft ruim 2.600 woningen in eigendom.

 • Marlies Hofland, Omnia Wonen senior medewerker Huuradministratie

  ‘René van der Kruk van Blue Finance heeft ons geholpen met het verder terugdringen van huurachterstanden. Dit deed hij onder andere door de samenwerking met deurwaarders te optimaliseren en door woonadviseurs te begeleiden bij het houden van huisbezoeken. René van der Kruk was een fijne collega met veel ervaring op het gebied van huurincasso.’

   

  Omnia Wonen verhuurt in twaalf gemeenten 7500 woningen. Het grootste deel van de woningen staat op de Noord West Veluwe.

 • Anja Westerbeek, Stichting Woonconcept Hoofd Gebied

  ‘De kracht van Blue Finance B.V.? Het bedrijf beschikt over veel kennis en ervaring, overziet het proces, heeft een groot netwerk en denkt actief mee. Naast het uitvoeren praktische incassowerkzaamheden heeft Blue Finance B.V. een plan van aanpak voor onze woningbouwstichting gemaakt. Aan de hand van dit plan kunnen wij de komende tijd in fases aan de slag met het terugbrengen van het aantal administratieve handelingen. Hierdoor hebben medewerkers meer tijd voor persoonlijk contact met onze huurders. Mede dankzij Blue Finance B.V. kunnen wij een efficiencyslag slaan.’

   

  Woonconcept verhuurt en beheert 12.500 woningen, garages en bedrijfspanden in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland.

 • Stadgenoot manager huurzaken

  ‘Rene van der Kruk beschikt over veel vakkennis, denkt mee, is betrouwbaar en begrijpt wat ik wil. Ik zou Blue Finance B.V. daarom aanbevelen bij anderen. Het bedrijf heeft binnen onze organisatie drie projecten vervuld; het opstellen van een nieuwe Service Level Agreement (SLA) met deurwaarders, het implementeren van een rapportagetool en het maken van nieuwe prijsafspraken met deurwaarders tegen verbeterde voorwaarden. De nieuwe SLA zorgt vooral voor duidelijkheid en heldere communicatie, dankzij de rapportagetool kunnen wij de deurwaarders beter aansturen en we verwachten dat de nieuwe afspraken zorgen voor een flinke kostenreductie.’

   

   

  Stadgenoot is te vinden in Amsterdam. Hun kerntaak is het huisvesten van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om in Amsterdam een goede woning te vinden.

 • Yvonne de Groot, ZVH Zaandam manager huurzaken

  ‘Dankzij Blue Finance B.V. is ons incassoproces geprofessionaliseerd.

  Blue Finance signaleert, ondersteunt en zet veranderingen in gang.

  Wij zijn tot het besef gekomen dat wanneer je op de juiste  manier energie in incasso steekt, je direct resultaten bereikt.

  Daarnaast hebben wij veel baat bij de incassosoftware, die wij op aanraden van Blue Finance hebben aangeschaft.’

  ZVH is een woningcorporatie met ruim 6.000 verhuur-eenheden in Zaandam en omgeving.

  De Groot is hoofd-wonen bij corporatie ZVH Zaandam

 • Jan Blankespoor, Veenendaalse Woningstichting manager financiën - http://www.veenendaalsewoningstichting.nl

  ‘Blue Finance B.V. heeft voor onze woningstichting ongeveer negen maanden een zieke medewerker van de afdeling huurincasso vervangen. Wij kijken zeer tevreden terug op onze samenwerking. Blue Finance B.V is adequaat, goed bereikbaar en benadert onze klanten netjes, maar streng. Bovendien beschikt René van der Kruk over veel dossierkennis. Ik zou het bedrijf zeker bij collega’s aanbevelen.’

  De Veenendaalse Woningstichting is een sociale verhuurder en verhuurt 1.247 woningen in Veenendaal.

   

 • Fenneke Koster, Fenneke Koster Joenje B.V. notaris - http://www.denieuwenotaris.nl

  ‘Het debiteurenbeheer uitbesteden scheelt veel kopzorgen. Voor mij is het erg prettig dat iemand met een objectieve blik -zonder de klanten persoonlijk te kennen- mensen aanspreekt op hun verplichtingen. Ik ben heel tevreden over de diensten van Blue Finance B.V. Het heeft merkbaar effect; klanten betalen hun openstaande rekeningen sneller. Het bedrijf hanteert redelijke tarieven, komt afspraken goed na en is correct.’

  Notariaat Fenneke Koster Joenje B.V. biedt alle notariële diensten, zoals ondermeer hypotheken,  erfrecht, boedelverdeling, oprichting B.V..

 • Mark Fritz, Totaaldomein B.V. directeur - http://www.2uhosting.nl

  ‘Ik beveel Blue Finance B.V.  aan vanwege de prettige communicatie, het hoge scoringspercentage en het feit dat de medewerkers over veel kennis beschikken. Het bedrijf verzorgt bij ons sinds 2009 het incasso en het debiteurenbeheer. We zijn erg tevreden. Het is de kunst om debiteuren over te laten gaan tot betaling en daarbij de relatie met de klant goed te houden. Blue Finance B.V. is snel, flexibel en klantvriendelijk.’

  Totaaldomein B.V. is webhosting provider van zo’n 25.000 klanten.

 • ‘Wij hebben René van der Kruk ingehuurd als incassoconsulent. Hij onderhield de contacten met de huurders met betaalachterstanden en de deurwaarder. Ook was hij verantwoordelijk voor het vaststellen van regelingen om tot betaling van de achterstanden te komen. Contacten met huurders liepen goed, werkzaamheden werden correct uitgevoerd en afspraken werden nagekomen. Kortom, we zijn tevreden en zouden hem daarom ook zeker bij anderen aanbevelen.’

  Woonstede in Ede biedt zo’n 8.975 woningen aan in de gemeenten Ede, Scherpenzeel, Wageningen en Woudenberg.