Garanties

Uw portefeuille wordt ondergebracht bij de Stichting Blue Finance. Het doel hiervan is een duidelijke scheiding te maken tussen de gelden van de opdrachtgevers en het vermogen van Blue Finance B.V.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 51424487.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • De heer R.S. van der Kruk                               voorzitter/secretaris
  • De heer M. Brouwer (registeraccountant)         penningmeester