Tarieven

Met ingang van 1 juli 2012 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot de minimale en maximale vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. (Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Kosten ‘algemene maatregel van bestuur’ artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek lid 4.) De vergoeding is oplopend met een minimum en maximum. Het minimum bedraagt € 40,00 en het maximum € 6.775,00 (exclusief BTW). De vergoeding is forfaitair. De incassokosten gelden dus zonder dat wordt gekeken naar de verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden.

Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
over de eerste € 2500 15% Minimum € 40
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190 000 1%
over het meerdere 0,5% Maximum € 677