Actueel

Nieuwe wetgeving vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

Met ingang van 1 juli jl. geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot de minimale en maximale vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Hieronder vindt u de gevolgen voor uw onderneming.

Bedoeling van de nieuwe wetgeving is om de incassokosten die in rekening worden gebracht vast te leggen om vooral consumenten te beschermen tegen hoge en onredelijke incassokosten. De regeling is ook van toepassing bij bedrijven onderling, maar hierbij geldt niet dat de bepalingen van de wet dwingend zijn. Bij handelstransacties tussen bedrijven kan dus van de wet worden afgeweken, door een andere regeling af te spreken in de algemene voorwaarden of bijvoorbeeld in de koopovereenkomst.

 

Voorwaarden voor aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten  

Indien sprake is van een debiteur die consument is, geldt dat alleen aanspraak kan worden gemaakt op de incassokosten indien de consument is aangemaand om de vordering binnen 14 dagen te voldoen. Daarbij dient de aanmaning aan de volgende vereisten te voldoen:

–     termijn van 14 dagen waarbinnen de vordering moet zijn voldaan,

–     het bedrag aan incassokosten dat volgens de wettelijk regeling aan incassokosten verschuldigd is indien niet binnen de termijn van 14 dagen de vordering is voldaan.

Let op: de incassokosten worden pas verschuldigd indien betaling na deze 14 dagen is uitgebleven. Bij hoge vorderingen is daarom aan te raden deze brieven aangetekend of bij sommatie-exploot te doen.

Dit vereiste van 14 dagen geldt niet voor bedrijven.

 

BTW 

Indien de schuldeiser een derde inschakelt om de vordering te incasseren en deze schuldeiser kan de btw niet verrekenen, dan kunnen de incassokosten worden verhoogd met de BTW. Overzicht vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

Hoofdsom Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
over de eerste € 2500 15% Minimum € 40
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190 000 1%
over het meerdere 0,5% Maximum € 677

 

Makkelijk berekenen? Klik hier

Download hier de voorbeeld brief.

Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen? Maak een afspraak